Śledź nas na:Biblia - słynne cytaty

Kolekcja słynnych cytatów z Biblii.


Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (Rodz 1:1)

Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. (Rodz 1:3)

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rodz 1:27)

Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. (Rodz 9:1)

Palec to Boży. (Wyj 8:15)

Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem życia. (Prz 13:12)

Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek. (Prz 27:19)

Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy? (Pnp 6:10)

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. (Pnp 8:7)

(...) bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana (Pnp 8:6)

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko marność. (Koh 1:2)

Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę. (Oz 8:7)

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. (Mt 3:3)

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (Mt 4:4)

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (Mt 7:7)

Poznacie ich po ich owocach. (Mt 7:16,20)

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. (Mt 19:24)

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Mt 25:13)

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27:46)

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. (Lu 12:48)

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. (Lu 16:10)

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. (J 14:6)

Oto Człowiek. (J 19:5)

Jam jest Alfa i Omega. (Ap 1:8)

Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i przestępstwa.  (Rz 4:15)

 Zobacz także