Śledź nas na:O cierpieniu niezawinionym - Hiob - Biblia, Księga Hioba

Wypowiedź na temat O cierpieniu niezawinionym - Hiob na podstawie Biblii.

„Księga Hioba” porusza problem cierpienia. Hiob, główny bohater, mimo wzorowego życia, zostaje ciężko doświadczony przez Boga. Stwórca wystawia jego wiarę na próbę. Hiob traci majątek, umierają jego dzieci, jego samego dotyka ciężka choroba – trąd. Męka zesłana na niego jest tak okrutna, że żali się na swój los, przeklina, ale nie poczuwa się do winy. Jest przekonany o swojej prawości i prosi Boga, aby uznał jego niewinność.

Przyjaciele Hioba są przekonani, że cierpienie jest karą za grzechy i radzą mu, by uznał swój błąd. Hiob szuka tajemnicy cierpienia, lecz nie znajduje jej, gdyż tym, który go doświadcza jest Bóg.

Straty i cierpienia nie załamały w Hiobie wiary. Okazało się wzorem cierpliwości. Za wierność Bogu odzyskał utracony majątek, doczekał się licznego potomstwa i był szczęśliwym do późnej starości. Ta radość życia była tym większa, że wzbogacona przeżytymi cierpieniami.

Księga Hioba uczy nas że:

- Cierpienia nie muszą być karą za grzechy.

- Cierpienia mogą być środkiem wychowawczym.

Problem cierpienia jest trudny do zbadania i towarzyszy człowiekowi przez całe życie.

Nie zbadane są wyroki Boskie i człowiek powinien przyjąć je z pokorą.Zobacz także